České děti se málo hýbou a přibývají na váze

Evropská srovnávací studie životního stylu dětí ukázala, jak na tom jsou české děti. Odhalila, jak si stojí v porovnání se svými zahraničními vrstevníky i jak se jejich způsob života vyvíjí v čase. Jasným trendem je narůstající nadváha až obezita českých dětí, nedostatek každodenního pohybu a vynechávání snídaně jako prvního jídla dne. Mírně povzbudivé je, že obecně se stravovací návyky českých dětí zlepšují. Výzkum v rámci dlouhodobé studie “The Health Behavior in School-aged Children” (HBSC) každé 4 roky provádí tým vědců z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci na vzorku 13 tisíc českých dětí ve věku 11-15 let.

Většina českých dětí hodnotí své zdraví a svou životní spokojenost kladně. V mezinárodním srovnání se ale Česká republika umisťuje v těchto kategoriích na nejnižších příčkách žebříčku. Zvykají si české děti na tento stav? Olomoučtí výzkumníci zjistili, že 29 % dívek s nadváhou či obezitou si tento fakt nepřipouští. U chlapců s nadměrnou hmotností jde dokonce o 41 %. Nejméně dětí s nadváhou a obezitou žije v Praze (14,7 %), nejvíce jich najdeme v Ústeckém kraji (25,9 %). V nejkritičtější kategorii obezity pak drží nelichotivé prvenství kraj Královéhradecký.

Naopak pětina dívek se považuje za tlusté, přestože je jejich hmotnost v normě. Negativně hodnotí vlastní hmotnost skoro třetina třináctiletých a patnáctiletých děvčat. Pravděpodobně zde velký vliv hraje věkové období citlivé na sebehodnocení v kombinaci se společenským tlakem na štíhlou postavu.

Čtvrtina českých dětí má problém s výživou

Studie ukázala, že více než pětina zkoumaných českých dětí má problémy s nadváhou nebo obezitou. Procentuálně vyjádřeno 15 % dospívajících dětí má nadváhu a 6 % jich je obézních. S vyšší hmotností častěji bojují chlapci než dívky. A vývoj v čase je bohužel negativní.  Autoři studie zdůrazňují zvýšený výskyt obezity u 15letých chlapců a nárůst počtu dívek s nadváhou ve věkové kategorii 13 i 15 let. České děti se v tomto ohledu neliší od mezinárodního průměru. Daleko ve větší míře ale uvádějí držení diety či vyvíjení jiné aktivity na snížení své váhy. U patnáctiletých je to 19 % chlapců a 37 % dívek.

Na druhé straně 5 % dětí trpí podvýživou. Když to sečteme, dojdeme k tomu, že až čtvrtina českých dětí má nějaký výživový problém.

Pohyb, pohyb a zase pohyb

Všeobecně varovným trendem je nedostatek každodenního zdravého pohybu. Děti (a to i ty předškolního věku!) tráví velké množství času u televizí, počítačů, tabletů a mobilů. S přibývajícím věkem trávení volného času u displejů různých velikostí roste. České děti chodí málo pěšky, jezdí málo na kole a málo sportují. Alarmující je, že většině (až 80 %) českých dětí chybí pravidelná pohybová aktivita. “Prevence musí začít již v raném věku, aby byla přínosná po celý život,“ uvedl správně na tiskové konferenci ke zveřejnění výsledků studie HBSC ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pravidelný pohyb působí preventivně i proti užívání návykových látek a rizikům vzniku zranění. Díky výzkumu bohužel vidíme, že české děti začínají výrazně dříve ve srovnání s mezinárodním průměrem pít alkohol, kouřit cigarety a marihuanu. Přibližně 4 z 10 dětí napříč věkovými a genderovými kategoriemi utrpělo za poslední rok úraz, který vyžadoval lékařské ošetření.

Každé šesté dítě ve všední den nesnídá, většina dětí nevečeří společně s rodinou

Existuje velký počet dětí, které ráno zpravidla nesnídají. 35 % jedenáctiletých, 45 % třináctiletých a 50 % patnáctiletých pravidelně nesnídá, což řadí ČR výrazně pod mezinárodní průměr HBSC. Většina dětí (ca 70 %) také nevečeří společně s rodinou a ČR se v tomto směru dostává mezi poslední země v mezinárodním srovnání.

Podívejme se na snídaně českých školáků detailněji. V roce 2018 snídalo každý školní den 49 % školáků ve věku 11–15 let. Snídaní startuje den překvapivě více chlapců než dívek, se zvyšujícím se věkem bohužel tenhle zvyk oslabuje. Zajímavé je, že existuje poměrně velká skupina dětí, je jich asi šestina, které nesnídají ve všední den. Přitom ale o víkendu si snídani pravidelně dávají. Vědci si logicky kladou otázky: “Je to tím, že v sobotu a v neděli mají na vše víc času? A snídalo by víc českých dětí od pondělí do pátku, kdyby jim škola začínala později?” Odborníci se shodují, že děti by se měly naučit v klidu snídat i když ráno pospíchají do školy.

Stravovací návyky české mládeže se zlepšují 

Dobrou zprávou na závěr je, že se podle tohoto výzkumu zlepšují stravovací návyky českých dětí. Naše děti prý stále častěji sáhnou po ovoci, ale i zelenině. (České děti se ve srovnání s mezinárodním průměrem výrazně neliší v konzumaci ovoce, méně ale konzumují zeleninu. Pravidelnou konzumaci zeleniny uvádí cca 27 % jedenácti- a třináctiletých a 24 % patnáctiletých.)

Dospívající děti také ve srovnání s minulými roky konzumují méně sladkostí. Třetina dětí pak pamlsky nejí vůbec, nebo se k nim dostanou jen výjimečně. V konzumaci slazených nápojů je ČR mírně pod průměrem zemí HBSC. Pravidelné pití slazených nápojů uvádí méně než 20 % adolescentů napříč věkovými a genderovými kategoriemi.

Shrnutí

Je zřejmé, že nadváha a obezita jsou stále běžnějším problémem moderní doby, se kterým se budou naše děti potýkat. Jde také o velmi složitý a komplexní problém, který se nedá vyřešit ani jednoduše, ani jednorázově a jednou provždy. Podpora dětí ohrožených výživovými problémy musí zahrnovat souhru více různých opatření – především vzdělávání rodičů, dětí a školních kuchařů v oblasti zdravého stravování, důraz na zvýšenou fyzickou aktivitu, regulaci stravy a velikosti porce, včasný záchyt a sledování pacientů s obezitou v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, podporu aktivní dopravy mezi dětmi (chůze a cyklistiky).

Zdroje:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ceske-deti-pribirajipetina-z-nich-ma-problem-s-hmotnosti_17506_1.html

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/rezorty-zdravotnictvi-a-skolstvi-chteji-spolecne-rozhybat

http://www.zdravagenerace.cz

Comments (01)

  1. Dobrý den,
    konečně někdo, kdo se věnuje obezitě dětí i tímto způsobem, tzn. vyvine takto komplexní jídlo. V dnešní uspěchané době ideální věc.

    Baďurová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Add to cart